Pengaktifan Pengguna Baru

Pengaktifan hanya boleh menggunakan nombor Kad Pengenalan / No Pasport / ROC pemilik unit harta atau penyewa PA & PPR sahaja.